POVÍDÁNÍ
O VALDŠTEJNSKÉ LODŽII
Svou reprezentativní příměstskou vilu se zahradou – nynější Lodžii a park Libosad – založil Valdštejn na úpatí kopce Zebína. Zvolené místo umožňovalo opatřit zahradu fontánami s vodotrysky, přivádět vodu do velkých bazénů. Areál nebyl nikdy dokončen. Terasa Lodžie je však doposud místem průniku pěti krajinných os, na jejichž koncích lze sledovat východ a západ slunce za rovnodennosti i slunovratu. Jeviště velkolepých slavností vévodova dvora mělo být zřejmě i útočištěm osoby podřizující svůj život horoskopům a astrologii. Z centra města do čestného dvora lodžie vede téměř dva kilometry dlouhá lipová alej.

"srdíčko" z lipové aleje