POVÍDÁNÍ
O VALDŠTEJNOVĚ NÁMĚSTÍ

Na Valdštejnově náměstí v Jičíně se dochoval výjimečný soubor historických domů s podloubím a další významné památky, které jsou součástí Městské památkové rezervace Jičín. Na náměstí najdete hned tři památkově chráněné objekty – Korunovační kašnu, Mariánský sloup a kašnu se sochou Amfitrité.

Každou sobotu se na Valdštejnově náměstí i na nedaleké pěší zóně (Husova ul.) konají tradiční jičínské trhy.

Korunovační kašna
Dne 28. srpna 1836 projížděl Jičínem do Prahy na svou korunovaci českým králem císar Ferdinand V. Na námšstí byla na jeho počest postavena Korunovační kašna v empírovém stylu, která má podobu malého chrámku (výška 7 m) a jejímž autorem je Ing. J. Fritz.

Mariánský sloup – sousoší Panny Marie
Byl vztyčen roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je sloup 6 m vysoký, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stojící na zeměkouli.

Kašna se sochou Amfitrité
Klasicistní kašna je umístěna ve východní části náměstí, pochází z roku 1835 a je dílem novopackého sochaře Jana Suchardy (původně zde stály kašny dvě, druhá se sochou Neptuna, od téhož autora).