POVÍDÁNÍ
O LIPOVÉ ALEJI

Valdštejnova čtyřřadá lipová alej spojuje Jičín a Valdštejnskou lodžii na úpatí kopce Zebína. Dosahuje délky necelých dvou kilometrů, ale je velmi pravděpodobné, že původne byla delší a že za lodžií její druhá část mířila až ke kartuziánskému klášteru v blízkých Valdicích.

Jde o nejstarší dochovanou alej u nás, byť stromořadí bylo nejméně třikrát obnoveno. Stromy jsou vysázeny střídave, aby bylo dosaženo nejvetší možné kompaktnosti celého útvaru a vyniklo přitom působení jeho tří vnitřních prostorů – středního širokého, určeného pro kočáry a povozy a dvou krajních, určených pro pěší. Projekt Valdštejnovy slavnostní cesty – Via Triumphalis – byl koncipován na konci dvacátých let sedmnáctého století jako významná součást komponované krajiny. Alej ztělesňuje hlavní osu rozsáhlé územní kompozice. Ta měla spojovat vrch Veliš s plánovaným františkánským klášterem, centrálním kostelem sv. Jakuba v Jičíne, lodžií pod Zebínem a klášterem ve Valdicích.

"srdíčko" z lipové aleje