POVÍDÁNÍ
O JIČÍNSKÝCH KOSTELECH
KOSTEL SV. JAKUBA
dle původní představy Albrechta z Valdštejna biskupská katedrála, byl založen r. 1627. Stavba byla vícekrát přerušena a dnešní chrám - se statutem proboštského, resp. arciděkanského kostela - zůstal nedokončen. I tak ale dnešního návštěvníka zaujmou krásné nástropní malby od Josefa Kramolína, pozdně barokní zařízení z druhé poloviny 18. století či hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba, zachycujícím vítězství Španelů nad Maury v legendární bitvě u Claviga r. 844. Kostel ve tvaru centrály, středobod Valdštejnské komponované krajiny, leží na průsečíku duchovních linií, na jejichž koncích byla plánována významná duchovní centra - kartuziánů, františkánů, jezuitů a dominikánů.

KOSTEL SV. IGNÁCE
původně farní kostel sv. Jakuba - byl založen v 1. polovině 14. století. Během staletí se stal názornou ukázkou stavebních slohů – od gotiky přes renesanci až po baroko. Za Albrechta z Valdštejna byl postoupen Tovaryšstvu Ježíšovu a stal se kostelem řádovým při jezuitské koleji, se zasvěcením sv. Ignácovi. Zásluhou jezuitů je dnes chrám pokladnicí uměleckých děl, např. ikony Panny Marie Rušánské, kterou jezuité obdrželi v roce 1637 z Ruska a díky níž se stal kostel významným poutním místem, či barokního relikviáře sv. Sekundiny, patronky města Jičína, k jehož znovuobjevení došlo nedávno. (Dva obrazy od Karla Škréty, mistrovské oltářní obrazy, jsou t.č. zapůjčeny do jič. muzea a na výstavu Andělé na návrší v Litomyšli.) .