POVÍDÁNÍ
O JIČÍNSKÉ SYNAGOZE A BÝVALÉ ŽIDOVSKÉ ŠKOLE

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století. První doložená zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska architektonického se jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou, vestavěnou galerií s vnějším krytým přístupovým schodištem a s hlavním prostorem sklenutým třemi poli valené cihlové klenby s lunetami. Součástí synagogy je cenný barokní svatostánek pro uschování tóry. Synagoga je autentickou ukázkou židovské modlitebny a připomínkou historie zdejší židovské obce. Po roce 2000 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu strešní krytiny, krovu, sanaci obvodového zdiva a prasklin kleneb. Pozdně barokní synagoga s klasicistní výmalbou nyní právem patří mezi jičínské skvosty. Pro veřejnost byla slavnostně otevřena v červnu roku 2008. Synagoga je zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR.

Dum Židovská c.p. 100
Dům č.p. 100 v Židovské ulici je rozsáhlý objekt v rámci bývalé židovské části Jičína. Dnešní podobu získala budova na základě plánu stavitele Josefa Oppolzera, kdy ji po požáru v roce 1840 koupili Salomon a Josefa Friedovi. Dominantou objektu je monumentální točité schodiště spojující jednotlivá podlaží. V roce 1870 byla do budovy přemístěna židovská škola. Od roku 1872 patřil dům jičínské židovské obci, byl zde také byt rabína a zimní modlitebna. Od roku 2006 je dům ve vlastnictví Federace židovských obcí. V letech 2010 až 2014 prošel dům náročnou rekonstrukcí, která byla financována z evropských fondů. S odkazem na Jičín jako rodiště významného spisovatele, novináře a dramatika Karla Krause je v prvním patře budovy umístěna stálá expozice „Židovští spisovatelé, dramatici a kritici konce 19. a první poloviny 20. století. Dům slouží kulturním a vzdělávacím účelům.

Další židovské památky v Jičíně a okolí
- Rodný dum Karla Krause v severozápadním rohu náměstí je opatřen pamětní deskou - Židovský hrbitov nedaleko Valdštejnské lodžie